หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน

ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการ
ประชาชน

บริการ
ประชาชน
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 

     
 
 
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
 

กระผมอยากทราบว่า  จะไปขึ้นทะเบียนผู้พิการ  ต้องทำอย่างไรและเตรียมเอกสารอะไรไปนาย

เขียนโดย   คุณ นายบุญมาก สถิตพร

วันที่ 24 มี.ค. 2564 เวลา 16.03 น. [ IP : 1.46.233.139 ]  
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพฯผู้สูงอายุ
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลดอนแตง(ตามทะเบียนบ้าน)
(3) เป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ในปีถัดไป
(4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด
จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด  บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

ขั้นตอนการลงทะเบียน
กรอกแบบฟอร์ม แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ” พร้อมเอกสาร หลักฐาน ดังนี้
(1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของ
รัฐที่มี รูปถ่าย พร้อมสำเนา
(2) ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา
(3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อม สำเนา (เฉพาะ หน้าที่แสดงชื่อ และเลขที่บัญชี)

หมายเหตุ  : ในกรณีผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองอาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้  โดยให้ผู้รับมอบอำนาจติดต่อที่ อบต.ดอนแตง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลดอนแตง (ตามทะเบียนบ้าน)
(3) มีบัตรประจำตัวคนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
    คุณภาพชีวิตคนพิการ
(4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์        
    ของรัฐ

ขั้นตอนการลงทะเบียน
กรอกแบบฟอร์ม แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ” พร้อมเอกสาร หลักฐาน ดังนี้
(1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของ
รัฐที่มีรูปถ่าย พร้อมสำเนา
(2)บัตรประจำตัวคนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับจริงพร้อมสำเนา
(3) ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา
(4) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อม สำเนา (เฉพาะ หน้าที่แสดงชื่อ และเลขที่บัญชี)

หมายเหตุ  : กรณีที่คนพิการไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองอาจมอบอำนาจ เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นคำขอแทน แต่ต้องนำหลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 055-872510 (เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน)


เขียนโดย   คุณ นายวีระยุทธ คชฤทธิ์ (ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน)

วันที่ 24 มี.ค. 2564 เวลา 16.25 น. [ IP : 180.183.59.98 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140 โทรศัพท์/โทรสาร : 055-872510-1
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแตง
จำนวนผู้เข้าชม 4,697,118 เริ่มนับ 27 ต.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-872-510-1
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10