รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

Rules
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 

     
 

 

ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนแบบยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ส่งเสริมสุภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตประชาชน

ส่งเสริม ช่วยเหลือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ บำรุงรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ : 055-872510-1
จำนวนผู้เข้าชม 2,785,651 เริ่มนับ 27 ต.ค. 2559
จัดทำโดย : NAXsolution.com