หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน

ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการ
ประชาชน

บริการ
ประชาชน
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 รอบ 1 เดือน(เดือนธันวาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 รอบ 6 เดือน(เดือนเมษายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
  (1)