หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแตง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Plan
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแตง
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแตง
อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
นายธนิศร พงศ์พิทักษ์โยธิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแตง
สายตรงนายก : 082-252-2644
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กพ 0023.3/ว 088 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2567  [ 6 ก.พ. 2567 ]  
กพ 0023.3/ว 711 ขอความอนุเคราะห์สำรวจความพึงพอใจในการจัดประชารัฐสวัสดิการจากผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ได้รับบริการทางสังคม (ดู : 20)  [ 6 ก.พ. 2567 ]  
กพ 0023.3/ว 088 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2567 (ดู : 8)  [ 6 ก.พ. 2567 ]  
กพ 0023.3/ว 684  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับรอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตัวชี้วัดที่ 6 [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ]  [ 5 ก.พ. 2567 ]  
กพ 0023.4/ว 683 การขยายระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรมข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรกลางบริหารงานบุคคล (ก.ถ.)  [ 5 ก.พ. 2567 ]  
กพ 0023.3/ว649 ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ดู : 1)  [ 1 ก.พ. 2567 ]  
กพ 0023.3/ว 648 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2567) (ดู : 3)  [ 1 ก.พ. 2567 ]  
กพ 0023.6/ว 653 ขอแจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) สำหรับสถานการณ์วัคซีนขาดคราว ปีงบประมาณ 2567 (ดู : 5)  [ 1 ก.พ. 2567 ]  
กพ 0023.3/ว 611 การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567 (ดู : 8)  [ 31 ม.ค. 2567 ]  
กพ 0023.2/ว 607 การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 1)  [ 31 ม.ค. 2567 ]  
กพ 0023.3/ว 081 ขอกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่เป็นหน่วยจัดซื้อ รายงานผลการทำสัญญาซื้อขายและจัดส่งนมโรงเรียน ภาคเรียน ที่ 2/2566 ที่เป็นข้อมูลปัจจุบันผ่านทาง Google From (ดู : 12)  [ 31 ม.ค. 2567 ]  
กพ 0023.6/ว 580 การรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ดู : 6) [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ]  [ 31 ม.ค. 2567 ]  
กพ 0023.3/ว 082 การฝึกอบรม เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลหมุดหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 6)  [ 31 ม.ค. 2567 ]  
กพ 0023.6/ว 581 ขอส่งแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง (ดู : 1)  [ 31 ม.ค. 2567 ]  
กพ 0023.3/ว613 การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ดู : 0)  [ 31 ม.ค. 2567 ]  
กพ 0023.6/ว 582 โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (ดู : 6)  [ 31 ม.ค. 2567 ]  
กพ 0023.3/ว076 ขอความอนุเคราห์ปิดประกาศรับฟังคาวมคิดเห็นต่อโครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมลุ่มน้ำสะแกกรัง (ดู : 1)  [ 30 ม.ค. 2567 ]  
กพ 0023.3/ว 568 ขอเชิญนำนักเรียนทัศนศึกษา เข้าร่วมโครงการ พิพิธภัณฑ์ครุฑ ร่วมปลูกฝัง สืบสาน ความซื่อสัตย์ กตัญญู และความดี สู่เยาวชน ครั้งที่ 2 (ดู : 2)  [ 30 ม.ค. 2567 ]  
กพ 0023.2/ว 562 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกำแพงเพชร (ก.ท.จ.กำแพงเพชร) ครั้งที่ 1/2567 (ดู : 14)  [ 30 ม.ค. 2567 ]  
กพ 0023.3/ว 589 แจ้งประชาสัมพันธ์การปรับปรุงกระบวนการการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ปีการศึกษา 2567 (ดู : 1)  [ 30 ม.ค. 2567 ]  
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 800
 
กิจกรรม อบต.
 
 
TRAVEL
 
OTOP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม หนังสือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สำหรับประชาชน ที่ต้องการติดต่อดำเนินงานทางราชการกับ อบต.ดอนแตง
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-252-2644
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแตง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140 โทรศัพท์ : 055-872-510 โทรสาร : 055-872-510 ต่อ 1
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแตง
จำนวนผู้เข้าชม 6,624,029 เริ่มนับ 27 ต.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10