หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแตง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Plan
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแตง
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแตง
อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
นายธนิศร พงศ์พิทักษ์โยธิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแตง
สายตรงนายก : 082-252-2644
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน เดือน ตุลาคม (นมถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน เดือน ตุลาคม (นมกล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างประตูน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านดอนโค้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรดเกลี่ยเรียบบดอัดแน่น หมู่ที่ 9 บ้านดำรงธรรม สายหลัง รพ.สต.ดอนโค้ง ถึงสามแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรดเกลี่ยเรียบบดอัดแน่น หมู่ที่ 2 บ้านดงดำสายจากฝายโนนตาล ถึงนานายนิรุจ อินทร์เที่ียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนลบูกรังเกรดเกลี่ยเรียบบดอัดแน่น หมู่ที่ 1บ้านสระตาพรม สายเลียบคลองตามอญ ถึงฝายมข 2527 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 2,400 cc. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเกรดเกลี่ยเรียบบดอัดแน่น หมู่ที่ 8 บ้านโคกสำราญ สายจากนานางดวงเนตร อมาตชาติ เชื่อมหมู่ที่ 7 บ้านดอนขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเกรดกลี่ยเรียบบดอัดแน่น หมู่ที่ 6 บ้านดงประดา สายเรียบคลองเหมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัฃเกรดเกลี่ยเรียบบดอัดแน่น หมู่ที่ 5 บ้านดอนโค้ง สายเลียบคลองวังหวาย จากหมู่ที่ 5 บ้านดอนโค้ง ถึงหมู่ที่ 1 บ้านสระตาพรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเกรดเกลี่ยเรียบบดอัดแน่น หมู่ที่ 5 บ้านดอนโค้ง สายเลียบคลองวังหวาย จากหมู่ที่ 5 บ้านดอนโค้งถึงหมู่ที่ 7 บ้านเณรจำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเณรจำ สายสามขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาเปิด หมู่ที่ 3บ้านโคกเลาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 4 บ้านดอนแตง บริเวณนานายบุญมี (หลัง อบต. ดอนแตง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเณรจำ สายสามขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนดรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเณรจำ สายโรงสีชุมชน ถึงฝายประชาอาสา ต่อจากถนนคอนดรีตเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเณรจำ สายสามขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านดงประดา สายประปาหมู่บ้านถึงถนนสายดงประดา-ดอนเหียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บานดงประดา สายซอยร้านค้าประชารัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดอนโค้ง สายข้างวัดดอนโค้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก หมู่ที่ 5 บ้านดอนโค้ง สายบ้านนางสาว เขตกัน ถึงคลองดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านสระตาพรม ซอยบ้านนางสำรวน พานไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านสระตาพรม ซอยบ้านนางสำรวน พานไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านสระตาพรม ซอยบ้านนางสำรวน พานไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเกรดเกลี่ยเรียบบดอัดแน่น หมู่ที่ 7 บ้านเณรจำสายจากถนนลาดยาง สายดอนแตง วังชะพลู เชื่อม หมู่ที่ 5 บ้านดอนโค้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเกรดเกลี่ยเรียบบดอัดแน่น ฟมู่ที่ 7 บ้านเณรจำ สายจากถนนลาดยางดงดำ-วังน้ำซืม ถึงฝายประชาอาสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านสระตาพรม ซอยบ้านนางสำรวน พานไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านดอนแตง สายดอนแตงเชื่อมบ้านหลวง ตำบลโค้งใผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านดอนแตง สายข้างอบต.ดอนแตง ถึงบ้านหลวงโค้งใผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านดงดำ จากบ้านนายอนันต์ รอดเจริญ ถึงสระโนนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13
 
 
 
 
 
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม หนังสือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สำหรับประชาชน ที่ต้องการติดต่อดำเนินงานทางราชการกับ อบต.ดอนแตง
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-252-2644
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแตง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140 โทรศัพท์ : 055-872-510 โทรสาร : 055-872-510 ต่อ 1
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแตง
จำนวนผู้เข้าชม 6,105,112 เริ่มนับ 27 ต.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10