หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน

ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการ
ประชาชน

บริการ
ประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านโคกเลาะ จากบ้านนายทวีป ภู่เกตุ ถึงนานายกุล ทิพย์มณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านโคกสำราญ จากบ้านนายสมหวัง สีดานุช ถึงบ้านนางทุเรียน มีพวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการขุดลอกคลองเหมืองใหม้ หมู่ที่ 6 บ้านดงประดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเกรดเกลี่ยเรียบภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านดงดำ จำนวน 10 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเกรดเกลี่ยเรียบ สายทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านดอนแตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 บ้านดอนโค้ง สายจากบ้านนายสง่า กิตติยากรณ์ ถึงบ้านนางนงลักษณ์ สุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล Single Box หมู่ที่ 7 บ้านเณรจำ บริเวณนานางวันเตียง เฉลิมผจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.Single Box หมู่ที่ 7 บ้านเณรจำ บริเวณนานายเจือ เฉลิมผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]จ้างขุดลอกคลองใส้ไก่ หมู่ที่ 8 บ้านโคกสำราญ สายเลียบถนนสายโคกเลาะ เกาะสามสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2565 ]จ้างขุดลอดกคลองใส้ไก่ หมู่ที่ 8 บ้านโคกสำราญ จากนานายสมชาย กสิกิจ-นานางบัวผัน อินลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14