หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแตง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Plan
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแตง
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแตง
อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
นายธนิศร พงศ์พิทักษ์โยธิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแตง
สายตรงนายก : 082-252-2644
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุโครงการโคกหนองนาโมเดล ตำบลดอนแตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]จ้างทำป้ายโครงการโคกหนองนาโมเดล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (แท่นกล่าวรายงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเกรดเกลี่ยเรียบบดอัดแน่น หมู่ที่ 7 บ้านเณรจำ สายจากฝายนานางสมจิตร อินทรศร ถึงฝายประชาอาสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเเกรดเกลี่ยเรียบบดอัดแน่น หมู่ที่ 3 บ้านโคกเลาะ สายจากบ้านนายรังสรรค์ ผูกโพธิ์ ถึงวัดบุญมั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสระตาพรม สายอู่ช่างเชิญ ถึงบ้านนาธเนศพล วรรณวิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2567 ]จ้างปรับปรุงถนนลูกรังรังเกรดเกลี่ยเรียบบดอัดแน่น หมู่ที่ 7 บ้านเณรจำ สายสามขา ถึงถนนพหลโยธิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรดเกลี่ยเรียบบดอัดแน่น หมู่ที่ 4 บ้านดอนแตง สายบ้านดอนแตง เชื่อมบ้านหลวง ตำบลโค้งใผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเกรดเกลี่ยเรียบบดอัดแน่น หมู่ที่ 7 บ้านเณรจำ สายนานายบุญจันทร์ วินไธสงค์ ถึงถนนเรียบคลองวังหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเกรดเกลี่ยเรียบบดอัดแน่น หมู่ที่ 7 บ้านเณรจำ สายจากฝายนานางสมจิตร อินทรศร ถึงฝายประชาอาสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเกรดเกลี่ยเรียบบดอัดแน่น หมู่ที่ 4 บ้านดอนแตง สายจากบ้านนายสุนันท์ เขม้นเขตการณ์ ถึงวัดดอนแตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรดเกลี่ยเรียบบดอัดแน่น หมู่ที่ 9 บ้านดำรงธรรม สายหลัง รพ.สต ดอนโค้งถึงนานายอ่าง จะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรดเกลี่ยเรียบบดอัดแน่น หมู่ที่ 9 บ้านดำรงธรรม สายสามขา ถึงหนองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเกรดบดอัดแน่นหมู่ที่ 1 บ้านสระตาพรม สายจากนานนางอุ่นเรือน สมยา ถึงสระหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเกรดเลียเรียบบดอัดแน่น หมู่ที่ 1 บ้่านสระตาพรม สายนานายจวญ คันศิลป์ ถึงดอนขี้แต้ เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลสลกบาตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(พัดลมติดผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรดเกลี่ยเรียบบดอัดอน่นหมู่ที่ 3 บ้านโคกเลาะ สายจากนานายวิเชษฐ สมเผดิม ถึงนานายตอง สีดานุช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรดเกลี่ยเรียบบดอัดแน่น หมูที่ 8 บ้านโคกสำาราญ สายจากนานางประคอง อุดหนุน ถึงนานายชาญ คะสันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกรดเกลี่ยเรียบบดอัดแน่น หมู่ที่ 3 บ้านโคกเลาะ สายจากนานางกาหลง เชื่อมถนนศรีสุดาฟารม์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเกรดเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9 ในตำบลดอนแตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเกรดเกลี่ยเรียบบดอัดแน่นหมู่ที่ 7 บ้านเณรจำ สายจากนานายประเทือง ถึงถนนสายนานายจำรัส ศรีตะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2567 ]ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน เดือน กุมภาพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2567 ]จ้างตัดชุดกู้ชีพ EMS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร samsung โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2567 ]จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมทำป้ายหน้า อบต.ดอนแตงขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 148.00ตร.ม.พร้อมป้าย อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2567 ]ซื้อกระเป๋าโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาพาหนะ โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2567 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15
 
 
 
 
 
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม หนังสือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สำหรับประชาชน ที่ต้องการติดต่อดำเนินงานทางราชการกับ อบต.ดอนแตง
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-252-2644
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแตง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140 โทรศัพท์ : 055-872-510 โทรสาร : 055-872-510 ต่อ 1
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแตง
จำนวนผู้เข้าชม 6,624,110 เริ่มนับ 27 ต.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10