หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน

ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหาร
บุคคล

การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการ
ประชาชน

บริการ
ประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองวังหวาย จำนวน 4 จุด ภายในตำบลดอนแตง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาเปิด สายบ้านนายมานะ รอดเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 มี.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริมนม (ปิดเทอม มี.ค.-พ.ค. 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2566 ]ซื้อพันธ์ุไม้ประกอบการจัดโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (กิจกรรมปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์4 อย่างและการทำบัญชีครัวเรือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่(กิจกรรมปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์4อย่างและการทำบัญชีครัวเรือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่(กิจกรรมปลูกป่า3อย่าง ประโยชน์4 อย่างและการทำบัญชีครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลเจ้า หมู่ที่ 1 บ้านสระตาพรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม พร้อมประตูเปิด-ปิด คลองเหมืองใหม่เชื่อมคลองดง บริเวณนานายองอาจ แสนธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คลองเหมืองเก่า บริเวณนานางอัมพร แลโสภา หมู่ที่ 6 บ้านดงประดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุนีย์ ถึงบ้านนายสุเวียง หมู่ที่ 2 บ้านดงดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 26