องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนแตง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร